Is de verengelsing van het hoger onderwijs wel goed?

0
2094

Stel jezelf maar eens voor. Je bent een Nederlander en gaat naar een universiteit in je eigen land. Je volgt een college en hoort de docent in gebrekkig Engels spreken. Natuurlijk omdat Engels niet zijn moedertaal is en hij niet een even goede Engelse basis heeft mogen genieten, zoals leerlingen vandaag de dag wel mogen. Het is daarom erg lastig om je college geconcentreerd en goed te volgen. Veel dringt ook niet tot je door en de zorgen over de stof, die je nu thuis moet doornemen, ontstaan. Is die volledige verengelsing van vele universiteiten eigenlijk wel goed voor Nederland?

De Engelse taal op universiteiten op dit moment

Inmiddels is al heel wat verengelst in het hoger onderwijs. Ongeveer 20% van de bacheloropleidingen in Nederlands is Engelstalig. En maar liefst 70% van de masteropleidingen is Engelstalig. Op dit hoge aantal ontstaat veel kritiek. Met een Nederlandstalige opleiding wordt vaak vergeleken, want het verschil in kennis van tevoren is groot. Een Nederlander die een Engelstalige opleiding volgt beschikt over 40% minder woorden dan een Nederlander die een Nederlandstalige opleiding volgt.

Wat zeggen de cijfers?

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit blijkt dat Nederlanders lager scoren als zij een Engelse opleiding volgen. De wetenschappers keken hiervoor naar een studie psychologie die zowel in het Nederlands als in het Engels werd aangeboden op de universiteit in Nijmegen. Buiten de taal om is de studie identiek gelijk. Maar wat blijkt? De Nederlandse studenten die de Engelstalige studie volgden, scoorden gemiddeld een 6,7. Dit terwijl de Nederlanders die de Nederlandstalige variant kozen gemiddeld een 7,2 scoorden. Er wordt vermoed dat de oorzaak van het grote verschil ligt aan het kunnen opnemen van de stof, wat voor de studenten die een Nederlandstalige studie volgden sneller en eenvoudiger was.

Buitenlandse studenten worden aangetrokken

Omdat studies nu in het Engels worden geboden, zijn steeds meer buitenlandse geïnteresseerd in een studie in Nederland. In 2019 waren ongeveer 62.000 buitenlandse studenten ingeschreven voor een universiteit in Nederland, terwijl dit aantal in 2014 ongeveer de helft bedroeg. Op het moment komt één op de vijf studenten uit het buitenland. Uit die 20% is 75% een student uit een EER-land (Europa, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland). Ze betalen hetzelfde bedrag als Nederlandse studenten. Het overige deel dat uit een ander land komt, betaalt het instellingscollegegeld. Dit steeds sneller groeiende aantal komt door het Engelstalige aanbod dat zich meer en meer uitbreidt.

De lingua franca van de wetenschap

Een vaak genoemd argument voor de verengelsing is de belangrijke rol van het Engels in de wetenschap van tegenwoordig. De lingua franca is een taal die mensen verbindt zonder een gemeenschappelijke moedertaal. We zien het Engels overal terug. Dit is het gevolg van de economische en culturele overheersing van Engels sprekende landen. Neem bijvoorbeeld het vliegverkeer; in elk land is de communicatietaal met buitenlanders het Engels. In de wetenschap worden veel proefschriften in het Engels overgenomen. We kunnen er eigenlijk niet meer omheen: de Engelse taal begint een steeds grotere rol te krijgen op het wereldtoneel. Maar mag dit wel ten koste gaan van de resultaten van Nederlandse studenten?