De meerwaarde van dagbehandeling bij wietverslaving

0
1579
vrouw die aan het roken is

In Nederland en andere westerse landen is cannabis de illegale drug die het meest wordt gebruikt. Logischerwijs komt cannabisverslaving (wietverslaving) onder alle drugsverslavingen het vaakst voor. Een wietverslaving maakt veel kapot en kan ernstige psychische en fysieke gevolgen hebben. Als sprake is van een periode waarin iemand structureel veel cannabis gebruikt, is de kans groot dat die persoon lichamelijk en geestelijk afhankelijk is geworden van deze drug. Heb jij ook moeite om met het gebruik van cannabis te stoppen en denk je dat je eraan bent verslaafd? Of heb je het vermoeden dat iemand uit je naaste omgeving een wietverslaving heeft? Een team van specialisten op het gebied van verslavingszorg van een gespecialiseerde GGZ-instelling biedt hulp en advies. De professionele behandelaars helpen mensen met verslavingsproblematiek op een betrokken en medisch verantwoorde wijze te stoppen met het gebruik van cannabis.

In dit blog gaan we in op de vraag: hoe herken je een verslaving? Ook lees je over de meerwaarde van dagbehandeling in een gespecialiseerde verslavingszorginstelling bij een wietverslaving.

Schrikbarend hoge cijfers

Cijfers van de Nationale Drug Monitor 2020 tonen aan dat een kwart (22,9%) van de bevolking in Nederlands van achttien jaar en ouder in 2019 rapporteerde ooit cannabis (wiet of hasj) heeft gebruikt. Het percentage volwassenen dat in 2019 dagelijks of bijna dagelijks cannabis gebruikte, ligt op 1,6 procent. Het komt er dus op neer dat er meer dan drie miljoen volwassenen zijn die ooit in hun leven cannabis gebruikten, ruim een half miljoen personen die dat in de afgelopen maand nog deden en dat er ongeveer 220.000 mensen (bijna) dagelijks hasj of wiet gebruikten. Deze cijfers onderstrepen de ernst van cannabisverslaving nog eens extra.

Hoe ontstaat een wietverslaving?

Een cannabisverslaving komt meestal voort uit recreatief gebruik en kan al op jonge leeftijd beginnen. Omdat hasj en wiet vaak tegelijkertijd met tabak worden gerookt in een joint, gaat de verslaving daaraan veelal samen met een tabaksverslaving. Een wietverslaving ontstaat meestal geleidelijk doordat mensen met softdrugs experimenteren door joints te roken. Vervolgens wordt het blowen steeds meer een gewoonte. Uiteindelijk ontdekt iemand die hasj of wiet gebruikt, dat hij of zij de drug voortdurend nodig heeft om dagelijks goed te kunnen functioneren. De naaste omgeving merkt aan allerlei gedragsveranderingen dat er iets niet in orde is, zoals plichtsverzuim op het werk en een sociaal isolement dat steeds verder toeneemt.

Symptomen van cannabisverslaving

Vraag jij jezelf af of je een wietverslaving hebt? Er zijn verschillende symptomen die duiden op een verslaving aan het middel. Zo kun je bijna niet meer slapen zonder eerst een joint te roken, doe je tevergeefs pogingen om te stoppen en nemen je prestaties op school of op het werk af. Andere symptomen van een wietverslaving uiten zich in concentratiestoornissen, evenwichtsstoornissen en een verminderd geheugen. Bijna alle activiteiten die je onderneemt, vinden plaats in combinatie met het gebruik van cannabis. Daarnaast kunnen er op korte en lange termijn ernstige ziektes ontstaan, zoals: schade aan de bloedvaten, het hart, de luchtwegen en de longen. Je kunt tevens last krijgen van hoesten, bronchitis en astma. Ook kunnen negatieve psychische en lichamelijke symptomen optreden, waaronder: hevige slaapproblemen, angststoornissen, depressie en psychose.

Dagbehandeling bij verslaving

Herstellen van een wietverslaving is niet eenvoudig, maar gelukkig is er hulp. De specialisten van een in verslavingszorg gespecialiseerde GGZ-instelling helpen mensen die verslaafd zijn om weer op een volwaardige manier in het leven te kunnen staan. Veel mensen denken bij verslavingszorg aan klinieken en dus aan bedden. Het grootste gedeelte van verslavingszorg vindt echter plaats in dagbehandeling en de cliënten gaan aan het einde van de dag gewoon weer naar huis. Dagbehandeling maakt de drempel om hulp te aanvaarden of te zoeken een stuk lager. Deze behandeling bestaat in een bepaalde periode uit individuele consulten die wekelijks plaatsvinden. De cliënt werkt samen met de therapeut een-op-een aan de problematiek. Afhankelijk van het behandelplan, vinden naast deze gesprekken wekelijkse groepsbijeenkomsten plaats onder begeleiding van een therapeut en/of expert.