De hechtingsrelatie tussen ouders en kinderen

0
3029

Als (aanstaande) ouder heb je er ongetwijfeld al eens van gehoord: hechting. De hechting tussen jou en je kindje staat voor de band van affectie en vertrouwen die er tussen jullie bestaat. Een goede hechting betekent dat jouw kleine bij jou zijn troost en geruststelling vindt. Dit is in het algemeen van belang voor een gezonde ontwikkeling en het als volwassene kunnen aangaan en onderhouden van gezonde relaties. Een veilige basis geeft meer zelfvertrouwen én zelfstandigheid en is van essentieel belang in de opvoeding van een kind.

De door psychologen gedefinieerde hechtingsstijlen

Wat wij in dit blog een goede hechting noemen, wordt in de psychologie veilige hechting genoemd.

Een veilige hechting is één van de vier zogenoemde hechtingsstijlen die er tussen ouders en hun kinderen kunnen bestaan. De ideale hechtingsstijl is dus de veilige hechting, waarbij een kindje graag op onderzoek uitgaat, maar wel de nabijheid van de ouders wenst. Daarnaast bestaat er de vermijdende hechting met minimaal contact, de ambivalente hechting waarbij het kindje erg dicht bij de ouder blijft, en de gedesorganiseerde hechting waarbij een kindje niet op zijn ouder kan terugvallen.

Hoe bouw je een goede hechting op?

Het opbouwen van een veilige hechting doe je gedurende het eerste levensjaar van je kindje. Alhoewel er altijd factoren aanwezig kunnen zijn waarop je geen invloed hebt (bijvoorbeeld een aangeboren afwijking of het temperament van je kindje), zijn er enkele tips die je helpen een zo goed mogelijke hechting op te bouwen. Dit doe je fysiek, door huid-op-huidcontact, waardoor je kindje jou voelt en je geur ruikt, maar ook door tegen hem te praten.

Andere factoren die een rol spelen

Naast bovenstaande factoren kunnen ook andere zaken nog een rol spelen bij de mate van hechting die je bij je kindje weet te realiseren. Was de kleine gepland of gewenst? Dan is het voor jou een stuk makkelijker om je sensitief en responsief op te stellen dan wanneer dit niet het geval was. En bestaan er in het gezin economische- of andere problemen? Dan heeft dit onbedoeld en vaak ook ongemerkt zijn weerslag op jullie relatie.

Hoe kan ik zien of mijn kindje veilig gehecht is?

Of jouw kleine veilig gehecht is, is doorgaans na het eerste levensjaar zichtbaar. De basis voor deze observatie is gelegd door de Amerikaanse psychologe Mary Ainsworth, die onbekende personen aan een kindje introduceerde, en de reacties vastlegde wanneer de ouder aanwezig was en vertrok. Zoekt jouw kleine toenadering tot jou en komt hij ook naar jou wanneer hij angst of onzekerheid voelt? Dan is dit een positief teken dat op een veilige hechting duidt. Ook is het zich snel kunnen laten troosten daarvan een teken.

Waar kan een onveilige hechting toe leiden?

Zoals eerder al even genoemd, kan een onveilige hechting leiden tot een gezond sociaal en emotioneel functioneren, ook op volwassen leeftijd. Heb je als kind weinig ervaring met veilige relaties, dan is de kans groot dat je ook op volwassen leeftijd moeite hebt met het vertrouwen van anderen. Ook ligt een laag zelfbeeld op de loer en kun je je eenzaam en geremd in het aangaan van nieuwe situaties voelen.