Een ziek kind

0
1698
ziek kind

Heb jij een kind dat vaak ziek is, dan heeft dat voor het kind grote gevolgen, maar ook voor jou. Het kind zal vaak op school verzuimen en daardoor een achterstand oplopen. Probeer de schade te beperken door met de leerkracht afspraken te maken over de schoolse begeleiding die je thuis kunt geven als de omstandigheden dat toelaten. Ook klasgenootjes kunnen daaraan een bijdrage leveren. Dat laatste is belangrijk, zodat jouw zieke kind sociale contacten blijft houden met leeftijdsgenootjes.

Ook de computer kan daarbij ingezet worden als hulpmiddel, bijvoorbeeld om huiswerk naar de leerkracht door te sturen. Een ziek kind thuis heeft ook voor de ouder of verzorger consequenties. Werkzaamheden buitenshuis moeten aangepast worden, een oppas moet geregeld worden enz. En niet te vergeten de machteloosheid en het verdriet die het met zich meebrengt als een kind langdurig ziek thuis is. Ook zal de sfeer niet altijd top zijn. Als ouder moet je hierover praten en hulp zoeken als het teveel wordt om er op de tijden dat je nodig bent voor je kind te kunnen zijn.

Mantelzorg

Mantelzorg is waarschijnlijk uit nood geboren. Mensen hebben hulp nodig en die is er niet of onvoldoende. Gelukkig zijn er mensen die zich het lot van anderen aantrekken en hulp willen bieden, zonder daarvoor betaald te worden. Petje af, voor alle mantelzorgers en dat zijn er veel! Toch moeten ook mantelzorgers op zichzelf letten, op hun gezondheid, draven ze niet teveel door? Zijn ze niet de hele dag aan het hollen en draven om het iedereen naar de zin te maken? Veel mantelzorgers komen daar pas te laat achter. Let op de mantelzorgers en fluit ze op tijd terug! Er zijn gelukkig ook mantelzorgers die het zorgen voor anderen op zich nemen en dat een zinvolle invulling vinden van hun vrije tijd. Prima als alles in balans is, zijn alle partijen tevreden en hoeft er niemand op zijn tenen te lopen.

Thuiszorg

Zolang mogelijk zelfstandig blijven, dat is alleen mogelijk als daarvoor de juiste voorwaarden worden gecreëerd. Het inzetten van thuiszorg is een belangrijke factor, die het voor veel mensen mogelijk maakt om met hulp in hun vertrouwde omgeving te blijven ook al worden ze steeds meer afhankelijk. Onderschat het werk van de thuiszorg niet. Deze medewerkers moeten van alle markten thuis zijn. Naast het schoonmaken zijn er nog veel andere belangrijke taken: het welzijn van hun cliënten in de gaten houden, veranderingen signaleren en doorgeven, een luisterend oor bieden, contact met andere hulpverleners, om kunnen gaan met agressie. Thuiszorgmedewerkers zijn vaak mensen die met lief en leed van de cliënten te maken krijgen. Het harde werken van mensen in de zorg wordt beloond door de voldoening van het werk.